Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
İçerik Menü

KVKK Aydınlatma Metni

KAR GIDA İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ VE GİYİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

                                                                           AYDINLATMA METNİ                  

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

 

1. VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla KAR GIDA İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ VE GİYİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

 

Adres                                 : Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. No.16/3 Karaköy

Beyoğlu/İstanbul

Telefon                              : 444 1 214

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

İşlenen ve toplanan kişisel veriler çalışan, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı/müşteri, ziyaretçi, tedarikçi çalışan yetkili ve temsilcisine ait olup tarafımızca işlenen veri kategorileri ve işlenme amaçları aşağıda detaylıca belirtilmiştir.

 

ZİYARETÇİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgileriniz

§        Ad/Soyad

§     T.C. Kimlik Numarası

§     Yabancı Kimlik Numarası

İletişim Bilgileriniz

§     İşyeri Unvanı

§     Adres

§    Telefon Numarası

§    E-posta Adresi

§    Kep Adresi

Görsel ve İşitsel Bilgileriniz

§    Fotoğraf

§    Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

§    Çıkış/Varış IP

§    İnternet Sitesi İsmi

§    Erişim Tarih/Saat

§    Trafik Bilgisi

§    Port Numarası

§    Mac Adresi

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenir.

 

Kişisel verileriniz, Kargıda tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

MÜŞTERİ/ÜYE

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgileriniz

§    Ad/Soyad

§    T.C. Kimlik Numarası

§    Yabancı Kimlik Numarası

§    Uyruk

§    Cinsiyet

§    Doğum Tarihi

§    Fotoğraf

§    İmza

İletişim Bilgileriniz

§    İşyeri Unvanı

§    Adres

§    Telefon Numarası

§    E-posta Adresi

§    Kep Adresi

Finans Bilgileriniz

§    Banka Hesap Bilgileri

§    Kredi Kartı Bilgileri

İşlem Bilgileriniz

§    Fatura/Çek/Senet Bilgileri

§    Sipariş Bilgileri

§    Talep Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileriniz

§  Adli/İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

§  İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

§  Sözleşme Bilgileri

§  Dava Bilgileri

Görsel ve İşitsel Bilgileriniz

§    Fotoğraf

§    Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

§    Çıkış/Varış IP

§    İnternet Sitesi İsmi

§    Erişim Tarih/Saat

§    Trafik Bilgisi

§    Port Numarası

§    Mac Adresi

 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep/şikayetlerin takibi,

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenir.

 

Kişisel verileriniz, Kargıda tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, vekaletnamaler elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

ÇALIŞAN

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgileriniz

§    Ad/Soyad

§    Kimlik Fotokopisi

§    Doğum Tarihi

§    Doğum Yeri

§    Cinsiyet

§    Ana/Baba Adı

§    T.C. Kimlik Numarası

§    Yabancı Kimlik Numarası

§    Uyruk

§    Fotoğraf

§    İmza

İletişim Bilgileriniz

§    Adres

§    Telefon Numarası

§    E-posta Adresi

 Özlük Bilgileriniz

§    Öz Geçmiş Bilgileri

§    Pozisyon Bilgileri

§    Askerlik Durum Bilgisi

§    Çalışmaya Uygunluk Raporu

§    Referans Bilgileri

§    Başvurulan Pozisyon Bilgileri

§    Diploma Bilgileri

§    Sertifika Bilgileri

§    Adli Sicil Kaydında Yer Alan Bilgiler

§    Mesleki Deneyim Bilgileri

  Finans Bilgileriniz

§    Banka Hesap Bilgileri

§    Ücret Beklentisi

Görsel ve İşitsel Bilgileriniz

§    Fotoğraf

§    Kamera Kayıtları

 

Çalışan Adayı/Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenir.

 

Kişisel verileriniz, Kargıda tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler, belge teslimi, elektronik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

 

Aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ile amaçlar aşağıda detaylıca belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz,

 

ZİYARETÇİ

§  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

§  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’ımız ile Tedarikçilerimize,

 

 

MÜŞTERİ/ÜYE

§ Stratejik planlama faaliyetlerin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarımıza,

  §  Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

  §  Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Tedarikçilerimize,

§  İş faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,

§  Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Alt Yüklenicilere,

 

 

 

ÇALIŞAN

§     İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklarımıza,

 

aktarılabilecektir.

 

Faaliyet alanımız kapsamında yurtdışı lojistik hizmetinin yer alıyor olması sebebiyle, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi sebebiyle kişisel verileriniz Kanunda öngörülen şa uygun olarak yurtdışındaki iştirakler, bağlı ortaklıklar, alt yükleniciler ve tedarikçiler ile ilgili ülkedeki mevzuat zorunlulukları durumunda yabancı kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASI

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır. İlgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

§    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

§    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel  verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre İlgili Kişi Başvuru Formu Aracılığı ile;

 

§   Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Necatibey Cad. No.16/3 Karaköy Beyoğlu/İstanbul

 §  Geçerli bir kimlik belgesi ile KAR GIDA İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ VE GİYİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ye bizzat başvurarak,

§   Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp bilgi@karspor.com adresine e-posta gönderilerek,

§   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle karspor@hs03.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek iletebilirsiniz

 

Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.